Rendezvény belépő

Kedves szakértők!
Egy rendezvényen, a jegy megváltásakor kapott karszalag minősülhet egyúttal nyugtának is? Tehát megoldható úgy a beléptetés és a nyugtaadási kötelezettség teljesítése, hogy az értékesítő kft. nem alkalmaz pénztárgépet vagy nyugtatömböt?
Köszönettel

0 pont pont pont

3 válasz

Nem, csak nyugtatömbbel.

V.András

0 pont pont pont

Van aki az alábbiakra alapozza, hogy miért is elegendő a karszalag. Ezek szerint ez alaptalan?
A 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet hatályos előírásai alapján:

3. § A nyomtatvány felhasználásával kibocsátott számlával, nyugtával szemben követelmény, hogy

a) a nyomtatványt nyomdai úton, a 4. §-ban meghatározott követelmények szerint állítsák elő,

b) a nyomtatvány beszerzője rendelkezzen a 6. § (3) bekezdés szerinti tartalommal kibocsátott számlával,

továbbá

c) a nyomtatványt a 7. § szerint szigorú számadású nyomtatványként kezeljék.

4. § (1) A nyomtatványt az adóhatóság által a nyomtatvány előállítója részére előre kijelölt

sorszámtartományban folyamatosan, az adott sorszámtartományba illeszkedő sorszám kihagyás és ismétlés

nélküli felhasználásával kell előállítani.

(2) A sorszámtartományt az adóhatóság a nyomtatvány előállítójának írásos kérelmére jelöli ki.

(3) Az adóhatóság a kijelölt sorszámtartományt - a nyomtatvány fajtájának és előállítójának megjelölésével - a

kijelöléstől számított 15 napon belül közzéteszi a honlapján.

5. § (1) A nyomtatvány előállítója, forgalmazója - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - kizárólag a 4. §

(1) bekezdésében meghatározott követelménynek megfelelő nyomtatványt értékesíthet.

(2) Ha a nyugta egyúttal az abban megjelölt szolgáltatás igénybevételére is jogosítja

annak bemutatóját, a nyomtatvány előállítója, forgalmazója e tekintetben mentesül a 4. § (1)

bekezdésében meghatározott követelmény teljesítése alól azzal, hogy a kihagyás és ismétlés

nélküli sorszámozást biztosítania kell.

6. § (1) A nyomtatvány előállítója, forgalmazója köteles az általa értékesített nyomtatványt

- a nyomtatvány értékesítéséről kibocsátott számla másodpéldánya alapján - sorszám szerint

nyilvántartani.

(2) A nyomtatványt előállítóként, forgalmazóként értékesítő, az általános forgalmi adóról szóló

2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 5. §-a szerinti adóalany (a továbbiakban:

adóalany) a nyomtatványt kizárólag adóalanynak értékesítheti, aki vagy amely köteles

adóalanyiságát az értékesítéskor előzetesen igazolni.

(3) A nyomtatványt előállítóként, forgalmazóként értékesítő adóalany köteles a nyomtatvány

értékesítéséről kibocsátott számlán feltüntetni
2/1
2/2

a) az értékesített nyomtatvány megnevezése mellett annak sorszámtartományát is, az első

sorszám és az utolsó sorszám megjelölésével,

b) a nyomtatvány beszerzőjének adószámát.

7. § A nyomtatványt számla, nyugta kiállításához felhasználó adóalany a nyomtatványt

a számvitelről szóló törvény szerint szigorú számadás alá vonja. Ennek keretében olyan

nyilvántartást vezet, amely nyomtatványfajtánként külön-külön tartalmazza:

a) a nyomtatvány sorszámtartományát, az első sorszám és az utolsó sorszám megjelölésével,

b) a nyomtatvány beszerzését igazoló számla sorszámát,

c) a nyomtatvány beszerzésének keltét,

d) a nyomtatvány felhasználásának időtartamát, az első felhasználás keltétől az utolsó

felhasználás keltéig,

e) a nyomtatvány kiselejtezésének keltét.

0 pont pont pont

Kedves János,

Ön helyénvaló rendeletet idézett, és valóban vannak olyan típusú karszalagok, amelyek megfelelnek a rendeletben foglaltaknak.

Amire fontos ügyelniük, hogy csak olyan karszalagokat használjanak ilyen alkalmakkor, melyekre a forgalmazó megkérte a sorszámtartományt, legyen tőpéldányuk, a forgalmazó számlát bocsátott ki a -tól -ig tartományról, és szerepeljen rajtuk a rendeletben előírt valamennyi adat. A Kft. mindenképp vegye szigorú számadás alá a karszalagokat, valamint ne felejtse el érvényteleníteni a már felhasználtakat. Talán a könyvelőjük úgy tartja célszerűnek, hogy nap végén bevételi pénztárbizonylatot állít ki az elfogyott mennyiségről.

További sok sikert!

Üdvözlettel,
Gazdag Róbert

0 pont pont pont

Az Ön válasza

A cookie-k segítenek minket a szolgáltatásnyújtásban. Szolgáltatásaink használatával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk. További információ