Gyesen levő társas vállalkozó járulékfizetése

Adott egy egyszemélyes Kft., ahol az alapító tag gyesen van. A társasági szerződés szerint az ügyvezetést megbízással végzi. Hogy alakul a járulékfizetési kötelezettsége? Mint személyesen közreműködő társas vállalkozóként a járulékminimum után meg kell fizetnie a járulékokat és a az ügyvezetést pedig 0 Ft megbízásért végzi? Ha nem működne személyesen közre, akkor mint gyeses vállalkozóként a járulékminimum után nem kellene járulékot fizetnie, de egyszemélyes cégről lévén szó, szerintem nem mondhatom, hogy nem működik közre, pláne hogy alkalmazott sincs és a különböző anyagmegrendeléseket, banki utalásokat ő írja alá. Az előző könyvelőm nullásan adta be a 1608-ast többszöri felszólításra, T1041-et nem adott be.

-1 pont pont pont

3 válasz

Tisztelt Mózsik Jánosné!

Sajnos osztom a kétségeit.
Gyes melletti munkavégzésre a gyermek fél éves korától van lehetősége az anyukának. Az ügyvezetés önmagában nem minősül személyes közreműködésnek, de mivel egyéb munkavállalót nem foglalkoztató egyszemélyes kft-ről van szó, nehéz lenne tagadni a személyes közreműködés tényét.

A járulékfizetési alsó határ után történő közterheket nem kell megfizetni, ha a társas vállalkozó – egyebek mellett – gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási segélyben (a továbbiakban együtt: GYES) részesül. Ez utóbbi ellátás esetében a fizetési kötelezettség alól csak akkor mentesül a vállalkozó, ha a GYES folyósítása alatt tevékenységét személyesen nem folytatja. Tehát a járulékminimum után sajnos VAN járulékfizetési kötelezettség.

A 2016. június 16-tól hatályba lépett évközi módosítás alapján az egyidejűleg csecsemőgondozási díjban vagy gyermekgondozási díjban és gyermeknevelést segítő ellátásban is részesülő – tevékenységét személyesen végző – társas vállalkozó esetében a minimum járulékalap szerinti fizetési kötelezettségre vonatkozó szabályt nem kell alkalmazni.

1 pont pont pont

Köszönöm a válaszát. Mi lenne akkor, ha a társasági szerződést módosítanánk és munkaviszonyban látnám el az ügyvezetést illetve a személyes közreműködést? Tehát ha mondjuk heti 4 órában munkaviszonyban látnám el az ügyvezetést és az egyéb teendőket, akkor is meg kellene a járulékminimum után fizetni a járulékokat?

0 pont pont pont

Idézek 1-2, az ügyvezetőre vonatkozó jogszabályi helyet:

1.) A társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő - a társasággal kötött megállapodása szerint - megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el [Ptk. 3:112 (1)].

2.) Társas vállalkozó a betéti társaság, a közkereseti társaság és a korlátolt felelősségű társaság olyan természetes személy tagja, aki a társaság ügyvezetését nem munkaviszony alapján látja el, kivéve, ha személyes közreműködése miatt társas vállalkozónak minősül [Tbj. 4. § d) 5. pont].

Véleményem szerint az ügyvezető az ügyvezetést abban az esetben láthatja el munkaviszonyban, ha van a társaságban másik olyan személy, aki vele munkaszerződés kötésére jogosult. (Ez egy egyszemélyes Kft-ben, ahol nincs más élő ember, csak a személyesen közreműködő alapító tag, elég nehezen oldható meg.)

A munkaviszonyban történő ügyvezetés során tekintettel kell lenni az Mt. rendelkezéseire, a munkaviszony létesítésének alapvető követelményeire. (Pl. alá-fölérendeltségi kapcsolat a munkáltató és a munkavállaló között, elkülönülnek a munkaszerződésben a szerződő felek stb ...)

Vannak az enyémtől eltérő (munkaviszonyt megengedő) vélemények is, de nincs még ez ügyben bírósági döntés. Munkaügyi szakemberek többségének véleménye szerint nem létesíthető munkaviszony egyszemélyes társaság tagjával ügyvezetésre.

Biztonságos megoldást a társasági szerződés megfelelő átalakítása jelentene, illetve ha a társaság alkalmazna valakit - esetleg részmunkaidőben - a napi feladatok ellátására (munkavégzésre), és a tag tevékenysége csak az ügyvezetés maradna, ami önmagában nem minősül személyes közreműködésnek.

0 pont pont pont

Az Ön válasza

A cookie-k segítenek minket a szolgáltatásnyújtásban. Szolgáltatásaink használatával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk. További információ