Könyvelők felügyeleti szerve

Egy két tulajdonossal rendelkező Kft. egyik tulajdonosa vagyok (csendestárs, befektető). Az operatív ügyvezetőről (másik tulajdonos) feltételezhető, hogy jó ideje a könyvelő segítségével eltüntetnek bevételt a társaságban. Ehhez kértem a könyvelő segítségét, először félrevezetett, majd hazudozott, most meg egyszerűen nem hajlandó elárulni, hogy hogyan sikerült az eredményt több millió Forinttal a mérleg beadási határidő előtt egy nappal módosítaniuk.
A mérlegképes könyvelők listájában benne van a Nemzetgazdasági Minisztérium oldalán, és nem is a 'legolcsóbb'. Azt szeretném megtudni, hogy milyen felelősséggel tartozik, felém mint tulajdonos, a törvény felé (bejelentés stb.) és azt is kérdezem, hogy hol lehetne feljelenteni a könyvelőt? Van esetleg egy 'felügyeleti szerv' egy kamara, mint például a könyvvizsgálók/ügyvédek kamarája? Ahhoz, hogy a tulajdonos társam ellen bizalmatlansági eljárást indítsak, szükségem van a társaságunk könyvelőjének nyilatkozatára. (Most avval védekezik a könyvelő, hogy kiadja nekem a dokumentumokat, de nem hajlandó elmondani, hogy az eredmény ilyen mértékű csökkenését hogyan érték el. A könyvvizsgáló, akitől tanácsadást kértem, azt mondta, hogy kevés esély van kideríteni a végleges helyzetből azt, hogy mi volt előtte, mert egy 'jobb program' bármit képes időben átrendezni.)

0 pont pont pont

6 válasz

Kedves Érdeklődő!
A mérlegképes könyvelőknek, jelenleg nincs közvetlen felügyeleti szervük. A kormány tervezi a létráhozását, azonban ez ellen a szakma tiltakozik. Még mi se tudjuk pontosan mi lenne a feladata és mit ellenőrizne!
Konkrétan az Ön ügyére visszatérve: a könyvelő és a megbízó között polgár jogi értelemben felelősségi viszony van és a könyvelő köteles a tőle elvárható szakszerű és gondos ügyvitel szabályai szerint eljárni. Ez azt jelenti, hogy a törvényes kereteken belül a hozzá forduló ügyfél adózási és számviteli feladatainak végrehajtását maradéktalanul segíti ügyelve arra, hogy megbízója a lehető legnagyobb mértékű törvényes profithoz juthasson.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé, valamint a beszámoló beküldéséért a hatóságok felé az adóalany, azaz a cég, pontosabban kifejezve tekintettel arra, hogy a cég jogi személy, a képviseletében eljáró ügyvezető felel. A beszámoló elmulasztása, valamint a beszámoló adataiban a valóságtól történő eltérés, akár felvethetheti a számviteli rend megsértésének büntetőjogi tényállását is. Természetesen értékhatártól függően. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 403. § (1) kimondja: "Aki a számvitelről szóló törvényben vagy a felhatalmazásán alapuló jogszabályokban előírt bizonylati rendet megsérti vagy könyvvezetési, beszámoló készítési kötelezettségét megszegi, és ezzel
a)158 a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibát idéz elő, vagy
b) az adott üzleti évet érintően vagyoni helyzete áttekintését, illetve ellenőrzését meghiúsítja,
bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő az egyéni vállalkozó, valamint a számvitelről szóló törvény hatálya alá nem tartozó más gazdálkodó is, aki jogszabályban meghatározott nyilvántartási, bizonylatolási kötelezettségét megszegi, és ezzel vagyoni helyzetének áttekintését, illetve ellenőrzését meghiúsítja."
Szintén ugyanezen törvény (4) bekezdése meghatározza a hiba és hibahatás mértékét, amely bekövetkezése esetén megvalósul a számvitel rendjének megsértése, ennek értelmében "E § alkalmazásában a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló a hiba, ha egy adott üzleti évet érintően feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes, előjeltől független összege meghaladja a hiba elkövetésének üzleti évére vonatkozó számviteli beszámolóban kimutatott nettó árbevétel húsz százalékát és mérlegfőösszeg húsz százalékát is. Minden esetben megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló a hiba, ha egy adott üzleti évet érintően feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes, előjeltől független összege meghaladja az ötszázmillió forintot."
Amennyiben ez bekövetkezik, egész egyszerűen büntetőfeljelentést kell tennie. Amennyiben úgy gondolja, hogy a könyvelő gondatlanul vagy szándékosan félrekönyvel és ezzel kárt okoz, kiszabott bírság stb., akkor kártérítési igénnyel pert indíthat ellene polgári peres eljárás keretén belül. Azonban én úgy gondolom, hogy célszerű a kérdéseket megbeszélni, ki hol hibázhatott!
A piacon nagyon jó programok vannak, de ilyen jelentős összegeket eltüntetni nem lehet. Nem tudom mi a kollégák véleménye, szerintem egész egyszerűen a bizonylati elv és bizonylati fegyelem megköveteli, a bizonylatok megőrzését és annak alapján, ha le nem könyvelt számlát találnak egy ellenőrzésen, azonnal lehet módosítani a főkönyvi számla tartalmát és ennek megfelelően a mérlegsort is. Kapcsoltan is ellenőrizhetnek vállalkozást, ami azt jelenti, hogy számlakibocsátót ellenőrzik aki az Ön cégének számlázott mint számlát befogadónak. Érdekes ha egy költség nincs lekönyvelve!
Igen nagy a mi felelősségünk a szakmában így azt is nagyon nehéz elhinni hogy van könyvelő aki ilyenbe belemegy, hiszen mi egyszerre felelünk polgári- és büntetőjogi szabályok szerint egyaránt.
Nehéz ebben a kérdésben állást foglalni. Mégis a valós és megbízható összkép, amit a számviteli törvény előír megkívánja a hibák és hibakatások kijavítását még a beszámoló közzététele előtt, amiben természetesen a könyvelőnek kiemelt felelőssége van.
Természetesen a cégvezetőknek kiemelt felelőssége folyamatosan felügyelni a céget és ennek megfelelően folyamatosan konzultálni a könyvelővel. A tagok a taggyűlésen információt kérhetnek az ügyvezetéstől, valamint javaslom a bizonyítás miatt, hogy tértivevénnyel keresse meg a cégvezetést a kérdéseivel, hiszen így erre választ kell kapnia.
Bízom benne sikerült segítenem!
Mart László

2 pont pont pont

Tisztelt Érdeklődő!

Nem a könyvelőnél kell kezdeni a feljelentést! Először a tuljdonostárssal kellene egyeztetni az álláspontokat. Igaz nem ismerem a céget és jobb is így, de a bevétel eltüntetése és a nyereség optimalizálása között különség van. Egy könyvelő SOHA nem hozz döntéseket csak úgy!!!!
Nincs az a pénz és nincs az a pénz amiért egy könyvelő kockáztatja, hogy eltiltsák a szakmájától.

Üdvözlettel:
Ruska Istvánné Rusz Györgyi

1 pont pont pont

Kedves Annamarie!

Egyetértek Ruska Istvánnéval. Legyen szíves megkeresni engem ímélben vagy telefonon. Elmondanám, hogy mire kérdezzen rá a társától és a könyvelőtől, s hogy mire figyeljen. Természetesen ingyen teszem. Legalább tájékozódni tud majd kicsit a problémájával kapcsolatban.

1 pont pont pont
  • +1  Emailben adott praktikus tanácsait nagyon köszönö
    2017.06.26. Annamarie

Kedves Ruska Istvánné és Deák Hedvig! Mindenek előtt köszönöm a válaszukat! Egyébiránt felhívom a figyelmet (leginkább a következő válaszok miatt), mint írtam a kérdésemben, nem itt kezdem a tudakozódást, hanem több mint egy éve tart. Ezért írtam, hogy már könyvvizsgálót fogadtam tanácsadásra, és több taggyűlést is tartottunk a kérdéseim tisztázására. A tulajdonos társtól válaszok attól függően, hogy mit kérdezek változnak. A bizonyítékok, bizonylatok nagy részét nem láttam, és ha a cégben keresem akkor 'a könyvelőnél vannak', ha a könyvelőnél akkor a 'cégben vannak' választ kapom. Pontosan ezért kértem a társaság könyvelőjének segítségét, hogy magyarázzon el dolgokat, amit meg is tett csak kiderült, hogy nem úgy ahogy van a könyvelésben. Nem egyszer adott összezavaró és hamis választ, vagy hajtott el avval, hogy 'jaaajj hát ilyenre évközben rákérdezni amikor még nem teljes a könyvelés stb.' Tisztában vagyok vele, hogy a társaság másik ügyvezetője 'ad utasításokat', itt a szakemberek fórumonán arra vagyok kíváncsi, hogy van e joga a könyvelőnek ezekről az utasításokról az információkat megtagadni tőlem. A társaság könyvelője tisztában van avval, hogy a másik tag 'ügyleteiről' szeretnék többet megtudni és arról is, hogy kifogásolom a társaság vezetésének ügymenetét és ennek ellenére nem ad (vagy éppen ezért) nem ad ki információt. Többször kértem azt is, hogy ne telefonon tartsák a kapcsolatot hanem emailben, hogy követni tudjam ez sem történt meg. Biztos vagyok benne, hogy mint könyvelő a saját tisztességes felelősség érzetüket sérti a kérdésem valamilyen formában, de megnyugtatom, hogy ha nem lenne szükséges, akkor nem tölteném evvel az időmet több mint egy éve. A helyzet az, hogy mint ügyvezető és tag én is felelős vagyok azért, amiről a könyvelő nem hajlandó felvilágosítást, ezért tettem fel a kérdésem. Mint ahogy Mart László javasolta én sem szeretnék rögtön NAV reviziót kérni és bíróságra menni főleg nem úgy, hogy nem teljességben tudom miről van szó és nincs rá teljes és megfelelő bizonyítékom. Az ügyvédem javaslatára és felkérésére fordultunk a könyvelőhöz gondolván, hogy ő fog adni felvilágosítást a kétes/visszás helyzetekről. Ez nem történt meg ezért írtam ide, hogy van e esetleg egy felügyeleti szerv ahová tudnék fordulni a NAV előtt.

0 pont pont pont

Kedves Annamarie!
A könyvelő nem tagadhatja meg az információszolgáltatást az ügyfelétől, sőt épp ellenkezőleg, a mi kiemelt feladatunk a jogszabályok betartásán túl az is, hogy tájékoztassunk ügyfelünket, ha a gazdasági adatok alakulásából azt olvassuk ki, hogy veszélyeztetett a cég rövidtávú likviditása, vagy magasabb bevétel miatt célszerűbb más adózási formára áttérni, vagy át kell térni egy másik beszámoló típusra.
A könyvelő és ügyfele között főképp ha cégről van szó, szoros együttműködésre van szükség, az információk áramlása oda-vissza elengedhetetlen ahhoz, hogy szakszerűen, jogszerűen és gazdaságosan működhessen egy cég. Én mindenképpen úgy gondolom, hogy az adatok kiadását nem lehet megtagadni Öntől, célszerű első kőrben a könyvelőt jó belátásra bírni.
A személyes felvetésre, mely szerint a kérdés felvetése, hogy saját személyes érzetünket sérti a kérdés, csak azt tudom mondani, hogy a szakmának nem érdeke, hogy a nyilvánosság előtt negatív képbe mutassák be a szakmát, de ugyanakkor azt is gondolom, és ez a személyes saját véleményem, hogy akinek nem inge, nem veszi magára. Én személy szerint hat szakmát művelek, minden területen tapasztaltam, hogy vannak nagyon tisztességes és nagyon jó szakemberek és találkoztam olyanokkal is akik természetesen nem úgy jártak el, ahogy az adott helyzetben elvárható lett volna. Én úgy gondolom, hogy sokan nagyon sok energiát fordítanak arra, hogy ezt a koránt sem egyszerű szakmát magas színvonalon műveljék, de előfordulhat, hiszen az élet minden területén előfordul, hogy valaki szabályszegést követ el, akár gondatlanságból, akár szándékosan és egyáltalán nem veszem problémának, ha valaki éppen a könyvelőjével szemben fejezi ki elégedetlenségét, hiszen ez nem azt jelenti, hogy maga a szakmával szemben elégedetlen, hanem azzal az egy személlyel, szemben aki miatt ír és hát ha a téma vázlatát nézem, mert természetesen csak abból indulhatok ki, amit leírt, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy meg van az oka.
A könyvelőknek jelenleg nincsen közvetlen felügyeleti szervük, mint pl. az orvosoknak, egészségügyi szakdolgozóknak, vagy ügyvédeknek. Tehát egy ilyen jellegű etikai kifogással felügyeleti szervhez nem tud fordulni.
A kormány tervezi a könyvelők felügyeletét létrehozni, még mi sem tudjuk, milyen szerv lenne és mit ellenőrizne.
A szakma tiltakozik ez ellen, főképpen gondolom a sok bizonytalanság miatt és esetlegesen a ránk terhelendő felesleges tagdíjak miatt.
A szakmai köztestületek működése igen költséges és emiatt sokszor a tagoknak kell megfizetniük a működési költségek jelentős részét, akiket általában köteleznek a tagságra.
Természetesen minden olyan törekvés támogatandó, ami az etikus, jogszerű és tisztességes eljárást erősíti a gazdasági kérdésekben!
Üdvözlettel:
Mart László

1 pont pont pont

Kedves Annamarie !

Egyetértve az összes előttem válaszoló kollégával, nem szeretném őket ismételni, de: az Ön három napja valamelyik kollégának adott válaszában van egy olyan mondata, miszerint Ön is ügyvezető és tag egyszemélyben, úgy, mint a társa (bár önmagát a kérdés feltevésénél csendestársnak nevezte). Ez tulajdonképpen azt is jelenti, hogy Ön, mint ügyvezető, ugyanolyan kötelezettségekkel és jogokkal rendelkezik, mint a társa. Tehát - többek között - a könyvelőjükkel szemben is teljes jogosultsággal felléphet, a könyvelő Önnek is köteles kimerítő, dokumentált, teljeskörű választ adni. Ha szigorúan nézzük a jogszabályokat, pl. az éves mérleget a taggyűlésnek kell elfogadnia, az eredményfelosztást a taggyűlésnek kell jóváhagynia, az osztalékfizetésről szintén a taggyűlés határoz. Ezeket a határozatokat, döntéseket a "Határozatok tárá"-ban kell rögzíteni. Vezetnek Önök ilyen dokumentumot? Ha a könyvelő nem ad választ, akkor - úgy tűnik - valami rejtegetnivalójuk van. Említette, hogy az ügyvédjével is felszólíttatta a könyvelőt - erre talán megkapja a kívánt válaszokat. Az ügyvéd adott esetben nyilván javasolni fogja a szükséges és megtehető jogi lépéseket. Majd' 20 éves praxisom alatt sajnos én is találkoztam olyan kollégával, aki után - "átvett cégekről" van szó - újra kellett egy-egy adott időszakot könyvelni, önreviziózni, stb. Mint látja a válaszainkból, eléggé összetett, bonyolult a kérdés, és én is csak azt tudom javasolni, hogy keressen fel egy Önnek szimpatikus kollégát, akivel át tudja személyesen beszélni az ügyet. Ezután jöhet az ügyvédi - jogi út.

Üdvözlettel: Dr.Szabó Tamás

1 pont pont pont

Az Ön válasza

A cookie-k segítenek minket a szolgáltatásnyújtásban. Szolgáltatásaink használatával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk. További információ