Bt. beltag KATA-s vállalkozó szeretne lenni

Jelenleg EVA szerint adózó Bt. beltagja (ügyvezetői teendőket is ő látja el) 130 ezer forint alapján fizeti a járulékokat, a neje 64,500 forintos részmunkaidőben munkaviszony keretében dolgozik ugyanott. 2017 januárjától a Férj (most beltag) vállalkozó szeretne lenni, de KATA szerint (évi 8 millió bevételig, havi 50 ezer járuléktömeggel) szeretné a munkáját végezni. A neje maradna a Bt.-ben, de a kérdés az, hogyan láthatja el a férj ingyen (járulékmentesen) a Bt. ügyvezetői teendőit és lehet-e mellette "főállású" KATA alany, illetve hogyan jelentkezhet be a KATA alá.
Köszönöm a segítségeket.

0 pont pont pont

15 válasz

Tisztelt Kérdező!

Egyszerre egyéni vállalkozó és Bt beltag nem lehet valaki. Kizárja a kettő egymást.
Abban az esetben tud vállalkozást indítani a férj, ha a bt társasági szerződését, alapszabályát módosítják a cégbíróságon és a feleség lesz a beltag, a férj meg a kültag. Ebben az esetben a feleség személyes közreműködése után szintén a garantált bérminimum után kell járulékot fizetni. Ha csak nem nyugdíjas vagy 40 órás munkaviszonnyal rendelkezik.
Ha ezt meglépik, akkor figyeljenek továbbá, hogy ugyanazon tevékenységet a Bt és az EV ne végezze egyszerre, mert az adózás oldaláról adóelkerülésnek is minősíthető.
KATA alá az egyéni vállalkozás indításakor a nyilvantarto.hu weboldalon az webes ügységed alatt kell bejelentkeznie.
Egyébként a Bt-ben is lehet Katás a beltag, mint személyesen közreműködő tag. Ekkor is csak 50eFt járulék terheli. Gondolom a bevételek nagysága miatt ezt nem érné meg választani.

1 pont pont pont

Köszönöm a válaszát és megerősítését. Körülbelül Én is ezen állásponton vagyok, de mivel most a vízcsapból (internetes hírportálok) is a KATA folyik, a vállalkozók foggal körömmel ragaszkodnának hozzá, és nem értik meg hogy csak ha helyet cserélnek (beltag-kültag személye) akkor tudnak estleges lépéseket tenni.

1 pont pont pont
  • +1  Csapból is Kata folyik, de vannak buktatói!
    2018.01.15. Mart László

Még egy kis kiegészítés a kollega válaszához.

Amennyiben a feleség lenne a beltag és a férj a kültag, akkor a Bt. választhatja úgy is a KATA-t, hogy a férj személyes közreműködő kültagként 50ezres KATA-t fizet, mellette pedig egyéni vállalkozóként kiegészítő tevékenységet végzőként 25ezret. De ha van egy nyugdíjas, aki beltag lehet, akkor a feleség is kihozható személyes közreműködő kültagnak 50ezres KATA-val, a nyugdíjas után meg a 7.000,-Ft egészségügyi szolgáltatási járulékot kell csak megfizetni.

Az azonos tevékenységi körrel valóban vigyázni kell, plusz az EV nem számlázhat be a Bt-be, mert az EV tagként benne van és az adókijátszási célt valósít meg valamint illegálisan von ki pénzt a vállalkozásból.

0 pont pont pont

Tisztelettel tovább ragoznám a kérdést...
BT. kültag személyesen közreműködő KATA főállású (50.000,- et fizet) lehet-e egyéni vállalkozó KATA főállás melletti? (25.000,- KATA befizetéssel)

0 pont pont pont

Igen!

0 pont pont pont

Tisztelettel ha lehet még egyet csavarni a kérdésen!
Lehet-e főállású (50.000-et adózó) katá-s Bt. kültag a férj, akinek frissen bezárt kata-s egyéni vállalkozói-ja volt (önkéntes döntés, nem kizárás), ha a feleség bt. beltag( csendestárs, csak adminisztratívan ügyvezető, mert van 40 órás munkaviszonya. Ezt egészíti ki, hogy a feleség gyed-en van és 2.gyerek is születik hamarosan... Előre is köszönöm a választ

0 pont pont pont

Tisztelt Péter!

Véleményem szerint igen. Nem zárja ki a kettő egymást!
Mivel valaki egyéni vállalkozóként is lehet Katás és a Bt. kültagjaként is lehet Katás, itt ugyanis nem a magánszemély a Kata alanya, hanem a Bt.
Sőt több Bt. kültagjaként is Kata alanya lehet egyszerre.

0 pont pont pont

Tisztelt Péter! Nekem is lenne egy kérdésem az előzőkhöz. Jelenleg Katás egyéni vállalkozó Bt kültagja lenne, 35% tulajdonrésszel, de az egyéni vállalkozást nem szüntetné meg. A bt-ben nem közreműködne csak csendestárs.Viszont mint ev. azonos tevékenységet végez mint a Bt. Ez lehetséges-e? Gondolom ebben az esetben sem számlázhatnak egymásnak.

0 pont pont pont

Kedves Kissné Papp Gyöngyi!
Lehetni lehetséges, sőt mit több még be is számlázhatnak egymásnak, itt a szokásos piaci árat kell alapul venni és kapcsolt vállalkozás jön létre. Viszont tény, hogy kockázatos lenne az ügy. Abban az esetben ha a csendestárs osztalékot szeretne kivenni, szintén indokolt a számviteli nyilvántartás vezetése, tudom furán hangzik én is jómagam egy továbbképzés után a NAV képviselője által tartott előadáson hallottam pont tőle, hogy két nyilvántartást egymás mellett kell vezetni, hiszen a Kata tv. egyértelműen bevételi nyilvántartás írt elő, valamint a Katá-s vállalkozás nem alanya a számviteli törvénynek. Ugyanakkor a magasabb szintű nyilvántartás semmi se tiltja még pluszba.

Üdvözlettel:
Mart László

0 pont pont pont

Tisztelt Mart László!

Kissné Papp Gyöngyit kiegészítve, ez akkor is lehetséges,ha 50% tulajdonos?
Ha a csendes társ nem vesz ki osztalékot illetve nem számláznak egymásnak, akkor nem kell számviteli nyilvántartást vezetni?

Köszönettel:
Anita

0 pont pont pont

Kedves Fejsze Anna!
Amennyiben adózási értelemben Tao tv. 4. § 23.) nincs kapcsoltság, nem a számviteli kapcsoltságra gondolok és a kisadózó bt. legalább egy kisadózót bejelentett az adózási kötelezettség megállapításához nem szükséges számviteli nyilvántartás. A katás bt. nem tartozik a számviteli tv. hatálya alá, azonban az áttérési szabályokat és az áttéréskor az osztalékadót kiváltó adót le kell adózni, ha az áttérés üzleti éve előtti üzleti évre a osztalékot jóváhagyott. Számvitelben a következő üzleti évben az adózott eredményt átvezetem az eredménytartalékba és megszavazatott osztalékot előírom kötelezettségként. Persze akkor fogom leadózni amikor felveszik. Ha van kölcsönügylet, vagy akármi más ami polgárjogi kötelem, nem kerül ki a főkönyvi nyilvántartásból, valamint ha megszűnik a kata alanyiság a visszatérés számviteli elszámolását is meg kell oldani, így óvatos lennék a számviteli nyilvántartás mellőzésével. Ennek hiányából egyes esetekben lehet probléma, a vezetés semmi plusz problémát nem okoz. A könyvelője majd eldönti, hogy indokolt-e vagy sem. Célszerű egy vállalkozásban hosszútávon előrenézni, nem csak a holnapra. A siker kulcsa mindig a körültekintő eljárás.
Üdvözlettel:
Mart László

0 pont pont pont

Tisztelettel lenne nekem is kérdésem, KATA-s egyéni vállalkozó szünetelteti vállalkozását és Bt kültag lesz személyes közreműködéssel, ügyvezetőként főállású KATA-sként. A BT beltag nem működik közre személyesen a tevékenységben. Kell a beltag után így járulékot fizetni? Ha igen mi után és mennyit? Elég ha szüneteli az egyéni vállalkozását a kültag ahhoz, hogy ne kelljen az egyéni vállalkozásában is KATA-t fizetni?

Köszönettel: Ildikó

0 pont pont pont

Kedves Erdeiné!
Az adóalanyiság választásának bejelentésével egyidejűleg a kisadózó vállalkozásnak kisadózóként kötelező bejelentenie azon magánszemély tagját, tagjait, aki vagy akik bármilyen jogviszonyban - ide nem értve a munkaviszonyt - végzett tevékenység keretében (ideértve különösen a személyes közreműködést, a megbízási jogviszony alapján végzett vezető tisztségviselői és más tevékenységet) részt vesz vagy vesznek a kisadózó vállalkozás tevékenységében. A bejelentésnek tartalmaznia kell a kisadózó(k) nevét, címét, adóazonosító jelét és társadalombiztosítási azonosító jelét.
A kata hatálya alá bejelentkezett kisadózó vállalkozásnak legalább egy fő kisadózót be kell jelentenie.
Kisadózó lehet a betéti társaság esetében a társasága kisadózóként bejelentett tagja.
A vezető tisztségviselői feladatokat nem munkaviszony keretében ellátó, a kisadózó vállalkozással megbízási jogviszonyban álló és a személyes közreműködésre köteles tagokat a kisadózó vállalkozás köteles bejelenteni kisadózóként.
A kisadózó vállalkozás tevékenységében a bt., a kkt. kisadózóként be nem jelentett tagja kizárólag munkaviszony keretében működhet közre. E szabály megsértésével a kisadózó vállalkozás tevékenységében részt vevő tag közreműködését be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának kell tekinteni.
Tehát aki nem működik személyesen közre azt nem kell bejelenteni, de nem is dolgozhat a vállalkozásban, az ügyvezetőt meg be kell jelenteni kata-sként. A beltag pénzügyi befektetőnek számít, így utána semmit nem kell fizetni, kivéve, ha osztalékot vesz fel. A kültag elég, ha szünetelteti a vállalkozását, de választhatja azt is, hogy az egyik helyen főllású kata-s, a másikon meg nem.
Üdvözlettel: Filus Jánosné

0 pont pont pont

Tisztelt Mart László,
Végigolvastam a kérdéseket válaszokat és egy apróság bennem is felmerült. Szó volt arról, hogy idézem: "Lehet-e főállású (50.000-et adózó) katá-s Bt. kültag a férj, akinek frissen bezárt kata-s egyéni vállalkozói-ja volt (önkéntes döntés, nem kizárás) – válasz: Véleményem szerint igen. Nem zárja ki a kettő egymást! "

Kérdésem az lenne, hogy az akinek frissen bezárt kata-s egyéni vállalkozóija volt lehet e Bt-ben beltagként KATA-s?
Korábbi másik válaszukból azt gondolom, hogy igen, mivel "nem a magánszemély a Kata alanya, hanem a Bt." gondolom simán az adóalanyiság felsorolásából kiindulva: 2012. évi CXLVII. 3. §)
Tehát ez így rendben van? Nem vonatkozik rá a 2éves tilalom ((((2012. évi CXLVII. 4. § (3) és 6. § )))?
Kerestem a KATA jogszabályban az erre vonatkozó részt, de számomra nem derült ez ki egyértelműen, kellene egy visszacsatolás erre vonatkozóan. Köszönöm!

0 pont pont pont

Kedves Ákos!
Ugyan nagyra becsült kollégámnak, Mart Lászlónak címezte a kérdést, de gondolom, hogy más válaszát is elfogadja.
A kata megszűnést/kilépést egy adószámra kell érteni a 2 éves tilalom vonatkozásában, vagyis ugyanazon adószámú adoalanyra vonatkozik a tilalom. Tehát lehet Bt. beltagként kata-s. Ezt a gyakorlat is bizonyítja. Egy ügyfelünk kata-s egyéni vállalkozó volt, ezt megszüntette és alapított egy kata-s Bt-t, ahol ő lett a beltag, és ő lett bejelentve kata-sként.
Üdvözlettel: Filus Jánosné Eti

0 pont pont pont

Az Ön válasza

A cookie-k segítenek minket a szolgáltatásnyújtásban. Szolgáltatásaink használatával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk. További információ