Sederjessy Accounting Bt.

Könyvelő, Budapest 2. kerület, Budapest 9. kerület
Munkacsoport létszáma: 1
Megalakulás éve: 2004
Gyors ajánlatkérés
Aktuális

A Könyvelők.hu tagja
2020.02.19. óta (1388 napja)
Profil legutóbbi frissítése
2023.12.07.
Legutóbbi belépés
2023.12.08.
Tőle kért árajánlatok
3494
Általa küldött ajánlatok
2444
Tevékenységek

  • Könyvelés
  • Bérszámfejtés
  • Távkönyvelés
  • Cégalapítás
Bemutatkozás

Tisztelet Cégvezetők és Egyéni Vállalkozók!

Pénzügyminisztériumban regisztrált VÁLLALKOZÁSI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ vagyok, ami feljogosít az évi 10 millió forintnál magasabb árbevételű cégek könyvelésére és a 2023.12. 31-i évzárásra és azt követő mérleg, eredménykimutatás, pénzügyi beszámoló, közzétételi kötelezettség teljesítésére és az éves társasági adó bevallás elkészítésére és beküldésére a NAV-hoz. Magyar kis-és középvállalkozások könyvelésében nagy rutinnal rendelkezünk elsősorban a szolgáltatói vállalkozási szektorban IT területen és webshopokban és USA/EU felé nyújtott nemzetközi szolgáltatásokban és elszámolásokban.

1979-es amerikai-magyar kettős adóztatást elkerülő egyezmény felmondásának értesítési ideje 2022.07.08.
Az amerikai-magyar adóegyezmény felmondása a 6 hónap elteltével következett be 2023.01.01-én.
Az egyezmény a 6 hónapos időszak lejártát követő évtől veszti hatályát vagyis 2024.01.01-től nem alkalmazható.
2024.01.01-től az USA-ból érkező bevételekre a vevői oldalról 30%-os forrásadó kerül levonásra.

Finance English Terms/Balace sheet/monthly report angolt használó ügyfeleink részére folyékony kommunikációt biztosítunk.
MINKE a Minősített Könyvelő tagságom alapján szakértői gárda áll mögöttem, ha könyvvizsgálói, adószakértői, jogi, HR, kérdés merülne fel adott ügyben és az adótanácsadói gyakorlatomon túlmutatna a kérdés megválaszolása.

RLB 60 kettős könyvviteli könyvelő programban könyvelek és a bérszámfejtést az RLB 60 hivatalos bérszámfejtő programból hónap elején kiküldjük a cég alkalmazottainak, az egyéni vállalkozóknak az RLB 60 Naplófőkönyvben könyvelünk.

2009-től folyamatosan könyvelek, kezdetben nagyobb könyvvizsgáló-könyvelő irodának voltam a főkönyvelője, de önállósodtam.

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán Pénzügy-számvitel szakon diplomáztam, ezért nagyobb cégek Pénzügyi vezetői/Főkönyvelői megbízatására, pénzügyi tanácsadásra is jogosult vagyok a pénzügyi szakirányos diplomám alapján.

Ügyfeleinket a Kálvin téri székhelyünkön várjuk, de a Budán lévő vállalkozásoknak a 2.kerület Bimbó úti iratőrzési helyen biztosítunk könyvelőanyag átadás/átvételi lehetőséget előre egyeztetett időpontban. http://www.sederjessy.hu

RLB kettős könyvviteli könyvelő programban könyvelünk és a Bérszámfejtést is az RLB Bérszámfejtő programjában készítjük el. Az egyéni vállalkozókra szabottan az RLB Naplófőkönyv programjában könyvelünk nagy gyakorlattal. A könyvelésen felül még Excel kimutatásokat, kontrolling elemzéseket precízen áttekinthetően készítünk. Mérleg-eredménykimutatás, pénzügyi beszámolót évente a közzétételi kötelezettség május 31-i időpontjáig elkészítjük és beadjuk.

Egyéni vállalkozások indításában is közreműködünk és a cégek, kft., bt. alapításakor a könyvelő feladatokat ellátjuk.

Az alábbiakban megosztunk néhány alapinformációt az ÁTALÁNYADOZÓK ADÓZÁSÁRA és bérszámfejtésre, járulékfizetésére vonatkozóan:

2023. évi minimálbér összegét a 573/2022.kormányrendelet tartalmazza,
mely szerint 2023. január 1-től a minimálbér havi összege 232.000 Ft/hó, garantált bérminimum 296.400 Ft/hó.

ÁTALÁNYADÓZÓ akkor maradhat az egyéni vállalkozó, ha az éves bevétele nem haladja meg az adott évre meghatározott minimálbér tízszeresét, ennek megfelelően: 2023-ban 232.000. * 12 *10 = 27.840.000 Ft/ év (aktív hónapok szorzata képezi az alapját!)

Adómentes BEVÉTEL 2023-ban !
2023-ban 2.320.000 Ft-ig számlázhat az átalányadózó adómentesen a
40%-os költséghányadnál 2 millió 320 ezer forint
80%-os költséghányadnál 6 millió 960 ezer forint
90%-os költséghányadnál 13 millió 920 ezer forint

Adómentes JÖVEDELEM 2023-ban:
Adómentes az átalányadózó egyéni vállalkozó e tevékenységéből származó átalányban megállapított jövedelmének az éves minimálbér felét meg nem haladó részre, ennek megfelelően 2023-ban
ADÓMENTES JÖVEDELEM 2023-ban: 1.392.000 Ft-ig 232.000*12/2 = 1.392.000 Ft-ig

Szja előleg-fizetési kötelezettség 2023:
15%-os SZJA-t akkor kell fizetni, ha az adóelőleg-alap meghaladja a fenti értékhatárokat.

A 2358-as bevallást 2023.01.01.-2023.01.31. közötti időszakról 2023. február 12-ig kell beküldeni a NAV-ba és ez lesz az első amikor jelentkezik a 232 ezer forintos minimálbér, de aki heti 36 órát meghaladó munkaviszonnyal rendelkezik, ott a munkáltatója megfizeti a járulékait.
Ha mellékállású átalányadózó, akkor a 2.320.000 Ft-ig számlázhat adómentesen átalányadózóként 2023-ban az aktív hónapok fontosak. ! :)

Ha 2.320.000 Ft felett számláz 2023. december 31-ig, akkor a feletti lévő összegre meg kell fizetni a 15% SZJA, 18,5% TB és a 13% szocho járulékokat.

Azonban, ha nincs heti 36 órát meghaladó bejelentett állása, akkor a vállalkozónak kell megfizetnie legalább a minimálbér után a járulékokat, ahogy alább kiszámoltam.:

1. MINIMÁLBÉR HAVONTA 2023:

Bruttó bér/kivét 232.000 Ft
SZJA 15% 34.800 Ft
TB járulék 18,5% 42.920 Ft

SZOCHO 13%, 33.930Ft


2.MINIMÁLBÉR HAVONTA 2023.DECEMBER 1-től:

Bruttó bér/kivét 266.800 Ft
SZJA 15% 40.000 Ft
TB járulék 18,5% 49.400 Ft
Nettó: 177.400 Ft

SZOCHO 13% 39.020 Ft

A nettó minimálbér összege 2024-ig hogy alakult:

Nettó minimálbér 2022: 133.000 forint.
Nettó minimálbér 2023: 154.300 forint.
Nettó minimálbér 2024: 177.400 forint.

TAO és KIVA adózással RLB 60 kettős könyvviteli programban könyvelünk. Pénzügyi előrejelzések készítéséhez, pénzügyi modellek alkotásához értek, Cash-flow, plan-fact, költségvetés tervezéshez. Havonta az ÁNYK programon keresztül beküldöm a 2365-ös ÁFA bevallást és a 2358-as és 2308-as járulék bevallásokat, 23HIPAK, EU adószámos cégeknek történő számlázáskor a 23A60-as európai uniós összesítőt és OSS bevallást készítek magyar/angol https://oss.nav.gov.hu 10.000 EUR felett.

MÉRLEG, EREDMÉNYKIMUTATÁST, Pénzügyi Beszámolót 2024. május végéig közzé kell tenni elektronikusan az Igazságügyi Minisztérium, Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat weboldalán a https://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/beszamolo_kereses
2024.május végéig be kell küldeni a 2023-es évről a Társasági adóbevallást a 2023-as és az IPA (iparűzési adó) bevallást 23HIPAK és a havi/negyedéves/éves ÁFA bevallást alátámasztva számlákkal a gazdasági eseményeket.


Üdvözlettel:
Sederjessy Accounting Bt.
sederjessy@gmail.com
www.sederjessy.hu
06202950101

Ui:
ADÓMENTESSÉGRŐL néhány fontos információ:
Gyakori kérdés mikor ÁFÁ-s az Alanyi adómentes vállalkozó?

Az alanyi adómentességet választó adóalanynak bevallási és adófizetési kötelezettsége van
azokban az esetekben, amikor nem járhat el alanyi adómentesként. Ilyen például, ha

• a vállalkozásában tárgyi eszközként használt terméket értékesít,
• a vállalkozásában immateriális jószágként használt, hasznosított vagyoni értékű jogot
véglegesen átenged,
• új közlekedési eszközt értékesít a Közösség másik tagállamába,
• beépítés alatt álló vagy beépített új ingatlant, építési telket értékesít, még akkor is, ha
ezek nem a vállalkozásában használt tárgyi eszközei körébe tartoznak,
• az adóalanyiságát eredményező tevékenységétől eltérő céllal, másnak ellenérték nélkül,
az Áfa tv. szerint terméket értékesít, vagy szolgáltatást nyújt, feltéve, hogy az ehhez
kapcsolódó előzetesen felszámított adó egészben vagy részben levonható,
• külföldön teljesített szolgáltatásnyújtása esetén,
• egyes, az ún. „fordított adózás” alá tartozó határon átnyúló ügyleteknél,
• a számlában mentessége ellenére adót hárít át,
• az ellenérték meg nem fizetése miatt az adó megfizetéséért kezesként felel,
• 10.000 eurót meghaladó értékű közösségi beszerzésnél (vagy
választhatja ez alatt az értékhatár alatt is), továbbá értékhatártól függetlenül jövedéki
termék és új közlekedési eszköz közösségi beszerzésénél, illetve
• termékimportnál

A különleges adózói kör közösségi ügyleteinek áfaszabályai 2023
"NAV információs füzetben a különleges adózói körbe tartózó áfaalanyok és nem áfaalany
jogi személyek közösségi ügyleteit kísérő áfaszabályokat tekintjük át
Szolgáltatásnyújtás és szolgáltatás-igénybevétel
A szolgáltatásnyújtások teljesítési helyét az Áfa tv. 37-49/A. §-ai alapján kell meghatározni.
(Arról, hogy az így megállapított, belföldön keletkező adófizetési kötelezettség teljesítésére
melyik adózó kötelezett az adott teljesítési helyen, az Áfa tv. 138. §-a és 140. §-a rendelkezik.)
Az Áfa tv. 37. §-a fogalmazza meg a főszabályt, ehhez képest a 38-49/A. §-ok kivételeket
állapítanak meg. A 37. § értelmében főszabályként a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye, ha a
megrendelő maga is adóalany, a megrendelő gazdasági letelepedésének az országa. Ha
azonban a szolgáltatást saját nevében megrendelő személy nem adóalany, akkor a teljesítési
hely főszabályként a szolgáltatást nyújtó adóalany gazdasági célú letelepedésének országa.

A főszabály alóli kivételek az Áfa tv. 38-49/A. §-ainak megfelelően például az ingatlanhoz
kapcsolódó szolgáltatások, amelyek teljesítési helye az ingatlan fekvésének helye, vagy a
személyszállítási szolgáltatások, amelyek teljesítési helye a megtett útvonal.
(A szolgáltatások teljesítési helyével kapcsolatban részletesebb információkat a 29-es számú
füzet tartalmaz.) Az Áfa tv. 37. §-a szerinti szolgáltatásnyújtáshoz, illetve szolgáltatás igénybevételéhez
közösségi adószám kell. "


Beszélt nyelvek: magyar, angol
Szolgáltatások

Az alábbi szolgáltatásokat ajánlom:
- könyvviteli feladatok ellátása
- bevallások készítése
- bérszámfejtés, munkaügyi nyilvántartás
- beszámoló készítés
- megbízó képviselete adóhatóságnál, TB-nél
- adatszolgáltatások KSH felé
- külön megállapodás alapján kötelező szabályzatok készítése, frissítése
-kapcsolattartás magyar, angol, orosz nyelven és riportok készítése, egyeztetése

Adótanácsadás, Adóbevallások elkészítése,
Mérleg, eredménykimutatás, TAO, IPA bevallások
Pénzügyi ügyintézés, pénzügyi terv
Cash-flow
Hitelügyintézés
Ingatlanbefektetési tanácsadás

Referenciák

Könyvelés: KFT. BT. Átalányadózás és VSZJA

• könyvviteli terület: IT szektor, Kis-és közepes gazdasági társaságok
szolgáltatás területén működő cégek
Feladatok:
• analitikus nyilvántartások teljes körű vezetése
• bevallások elkészítése, beküldése
• adószámla egyenleg egyeztetés
• ügyfélkapu, cégkapu ügykövetés
• hatóság előtti képviselet
. Mérleg, eredménykimutatás, pénzügyi beszámoló készítése, magyar, angol nyelven, cash flow

Iratőrzés külön díjazás ellenében a 2.kerületben.
Árainkat egyeztetést követően telefonon is megtehetjük. :)

Bemutatkozás:
Közgazdászként pénzügyi-számviteli szakon diplomázott, vállalkozási mérlegképes könyvelőként dolgozom. Kis-és közép vállalkozásoknál évekig pénzügyi vezetőként , főkönyvi könyvelőként dolgoztam.
2008-tól könyvelek az RLB 60 kettős könyvviteli programban, Kulcs-Softban. Excelben professzionális vagyok, Pivot táblák és kimutatások készítésében, pénzügyi beszámolók, bevallások/adóbevallások készítésében, év végi mérleg, eredmény kimutatás, beszámoló készítésében, Cash-Flow és a napi pénzügyi ügyintézésben.
Kapcsolat

Cím
1022 Budapest, Bimbó út 
Cím 2
1091 Budapest, Kálvin tér 1.
E-mail
Telefon
Skype
SzG
A cookie-k segítenek minket a szolgáltatásnyújtásban. Szolgáltatásaink használatával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk. További információ