Regisztrált mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzése
Mérlegképes továbbképzés (vállalkozási), Budapest 13. kerület

1135 Budapest, Mór u. 2-4.
Kezdő időpont
2017.05.23. 9:00
Helyszín
1135 Budapest 13. kerület, Mór u. 2-4.
A konyvelok.hu tagjainak nyújtott kedvezmény
15 %
Képzés hossza
2 nap (720 perc)
Képzés weboldal

1. nap
1. A 2016-ban elfogadott számviteli módosítások (90 perc)
A modul azokat a számviteli tartalmú törvényi változásokat tárgyalja, amelyeket 2016-ban fogadtak el, és a vállalkozások számára legkésőbb a 2017. üzleti évtől alkalmazandók.
a) A számviteli törvény módosítása a 2016. évi LXVI. törvénnyel
– pontosítások az új számviteli irányelv átvételéhez
– pontosítások az IFRS-ek szerinti egyedi beszámolókészítéshez
– a nem pénzügyi kimutatás
– gyakorlati kérdések rendezése
b) A számviteli törvény módosítása a 2016. évi CXXV. törvénnyel
– a származékos ügyletekkel kapcsolatos kimutatási, elszámolási szabályok változásának ismertetése
– az IFRS-ek szerinti egyedi beszámolókkal kapcsolatos pontosítások
– gyakorlati kérdések rendezése (egyéb szervezet fogalma, kapott működési támogatás visszafizetése, átalakulással létrejövő könyvviteli nyitásának időpontja)
c) Egyéb, aktuális jogszabályváltozásokkal kapcsolatos számviteli következmények
– a behajtási költségátalány változó szabályozása
– kamarai szakértői vélemény az IFRS-ek szerinti számviteli elszámolás minősítésére feltételes adómegállapítás esetén
– a szövetkezetek tőkeváltozásának bejelentése
2. Sajátos beszámolási kötelezettségek (90 perc)
A modul az átalakuláson, egyesülésen, szétváláson kívüli, további sajátos beszámolási kötelezettségek számviteli teendőivel foglalkozik.
a) Előtársaság
– az előtársasági időszak, mint üzleti év
– beszámolókészítési kötelezettség a társaság bejegyzésekor, illetve a bejegyzés elutasításakor
– mikor nem kell külön beszámolót készíteni az előtársasági időszakról
b) Üzletiév-váltás
– a számviteli törvény szerinti lehetőségek az üzleti év fordulónapjának megváltoztatására
– a mérlegfordulónap megváltoztatásának folyamata
– beszámolókészítés specialitásai az új fordulónapon
– az üzleti évek közötti összehasonlíthatóság megteremtése
c) Az adózási mód megváltoztatása
– az adóév és az üzleti év azonosságai, különbségei
– a társasági adóról egyszerűsített vállalkozói adóra való áttérés, visszatérés számviteli, beszámolókészítési szabályai
– a társasági adóról kisadózó vállalkozások tételes adójára való áttérés, visszatérés számviteli, beszámolókészítési szabályai
– a társasági adóról kisvállalati adóra való áttérés, visszatérés számviteli, beszámolókészítési szabályai
d) Áttérés mikrogazdálkodói beszámolóra, visszatérés mikrogazdálkodói beszámolóról
– az áttérés, a visszatérés számviteli, beszámolókészítési szabályai
e) Devizaáttérés
– könyvvezetés, beszámolókészítés devizában
• euróban, dollárban történő könyvvezetés, beszámolókészítés szabályai
• a funkcionális pénznem szerinti devizában történő könyvvezetés, beszámolókészítés szabályai
– a devizanemek közötti áttérés számviteli szabályai
• áttérés forintról devizára, devizáról forintra, devizáról más devizára
• a mérlegtételek meghatározása, felvétele a nyitómérlegbe
• a különbözetek rendezése
– a devizaáttérés hatása a társasági adóra
3. Beruházás, felújítás, karbantartás számvitele (180 perc)
a) A tárgyi eszközök fogalma, csoportosítása
– földterület, telek, épület esetében
– egyéb építménynél
– bérbe vett épület, egyéb építmény esetében
– gépeknél, berendezéseknél, járműveknél
b) A tárgyi eszközök bekerülési értéke
– általános szabályok
– sajátos bekerülési értékek
– nem számlázott szállítások, szolgáltatások
– saját vállalkozásban végzett beruházás bekerülési értékének meghatározása
– a bekerülési értékből kizárt tételek
c) A tárgyi eszközök üzembe helyezése, használata
– az üzembe helyezés tartalma, időpontja, dokumentuma
– egyedi és csoportos nyilvántartás
– hasznos élettartam, maradványérték, terv szerinti értékcsökkenés meghatározása
– a terv szerinti értékcsökkenési leírás megváltoztatása, indoka
– terven felüli értékcsökkenés elszámolása
– kivezetés, a kivezetés jogcímei, selejtezés
d) A beruházás, a felújítás, a karbantartás fogalma, elkülönítése, értelmezése
– a számviteli törvény szerint
– részletesebb értelmezéssel
– a gyakorlat során felmerült esetekben, például:
• erdő, ültetvények
• stb.

2. nap (Adóváltozások 2017.)

Adózás rendje
Általános forgalmi adó
Személyi jövedelemadó
Társasági adó
KIVA, KATA, EVA, Reklámadó, helyi adók, egyéb kisadók
Szociális hozzájárulási adó, EHO, TB
A cookie-k segítenek minket a szolgáltatásnyújtásban. Szolgáltatásaink használatával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk. További információ