Adótanácsadó tanfolyam
OKJ-s képzés, Budapest 13. kerület

1135 Budapest, Mór u. 2-4.
Kezdő időpont
2017.02.21. 14:00
Helyszín
1135 Budapest 13. kerület, Mór u. 2-4.
Képzés hossza
2017.02.21-2018.03.13.

Tanfolyam tervezett kezdete: 2017.02.21.

Tanfolyam várható befejezése: 2018. március 13.

Képzési napok: hetente két alkalommal, (kedd-csütörtök) 16:45-20:00 óra között

Helyszín: Saldo Zrt. Oktatóterme (1135 Budapest, Mór u. 2-4.)

Tanfolyam díja: 180.000 Ft

165.000 Ft ( visszatérő ügyfeleknek és Saldo tagoknak)

Tanfolyam során felmerülő vizsgák díja: 120.000 Ft (tartalmazza a modulzáró és szakami vizsgák teljes díját)
Szakmai előképzettség:

a) mérlegképes könyvelő (szakiránytól függetlenül) egy év gyakorlattal, vagy

b) felsőoktatási intézményben szerzett oklevél

b1.) közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet alapján szerzett végzettséggel, vagy a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakokon szerzett végzettséggel, vagy a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló 7/1999. (II. 1.) OM rendelet, vagy a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről szóló 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet alapján szerzett közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú végzettséggel, valamint jogász, vagy igazgatásszervező végzettséggel rendelkezők esetében legalább egy év pénzügyi, vagy számviteli, vagy adóigazgatási, vagy adóoktatási területen szerzett (igazolt) gyakorlat.

b2.) a b1) pontban fel nem sorolt egyetemi/főiskolai végzettséggel rendelkezők esetében legalább három év pénzügyi, vagy számviteli, vagy adóigazgatási, vagy adóoktatási területen szerzett (igazolt) gyakorlat.

Előírt gyakorlat: -

Tervezett képzési idő: 280 óra.


A képzéshez kapcsolódó modul
azonosítója megnevezése óraszáma
10766-12 Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok 16 óra
10767-12 Az adózás rendje, adóigazgatási eljárás 28 óra
10768-12 Közvetlen adózási feladatok 56 óra
10769-12 Közvetett adózási feladatok 56 óra
10770-12 Egyéb adózási feladatok 56 óra
10771-12 Számviteli feldatok ellátása 52 óra
10772-12 Adótanácsadási tevékenység 16 óra
összesen: 280 óra

Vizsgaformák:

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10766-12 Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok szóbeli
10767-12 Az adózás rendje, az adóigazgatási eljárás írásbeli
10768-12 Közvetlen adózási feladatok írásbeli, szóbeli
10769-12 Közvetett adózási feladatok í írásbeli, szóbeli
10770-12 Egyéb adózási feladatok írásbeli
10771-12 Számviteli feladatok ellátása írásbeli
10772-12 Adótanácsadási tevékenység szóbeli

A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységet a jelölt külön-külön legalább 60%-os szinten teljesíti. A szóbeli vizsgatevékenység csak az adott követelménymodul eredményes írásbeli vizsgatevékenysége után kezdhető meg. Amennyiben a vizsgázó az eredményes írásbeli vizsgatevékenység után nem teljesíti a szóbeli vizsgatevékenységen elvárt minimális teljesítményszázalékot, úgy 1 éven belül csak a sikertelen vizsgatevékenységet kell megismételnie.

A modulzáró vizsgatevékenységek alóli felmentés feltételei:

A 10771-12 Számviteli feladatok ellátása szakmai követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsga írásbeli vizsgatevékenysége alól felmentést kap, aki mérlegképes könyvelő szakképesítéssel rendelkezik (vállalkozási szakon)

A 10766-12 Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok szakmai követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsga szóbeli vizsgatevékenysége alól felmentést kap, aki állam- és jogtudományi doktori fokozattal, jogi szakokleveles közgazdász végzettséggel, vagy a jogi és igazgatási képzési terület jogász egységes, osztatlan mesterképzési szakon felsőoktatási intézményben szerzett diplomával rendelkezik

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

1. Gyakorlati vizsgatevékenység:

Közvetlen és közvetett adózási feladatok számítógépen

A gyakorlati vizsgatevékenység a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül lebonyolításra

2. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Adózási feladatok

A szóbeli vizsgatevékenység a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül lebonyolításra
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
55 344 02 Államháztartási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés
55 344 03 Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés
55 344 07 Vállakozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés

Az adótanácsadó a vállalkozások, egyéb szervezetek, magánszemélyek adóival, adójellegű kötelezettségeivel, költségvetési támogatásával kapcsolatos, rendszeresen ismétlődő vagy eseti feladatokra és ügyletekre vonatkozó tanácsadói, ellenőrzési munkát végez.
Értelmezi a kapott megbízást, azonosítja a megbízással összefüggő releváns tényállást, az ezek alapján adódó adókötelezettségeket, és ezek hatásáról és következményeiről megbízójának tájékoztatást ad.
Részt vesz a vállalkozás adókötelezettségeinek teljesítésében, a bevallások elkészítésében, az ehhez kapcsolódó számviteli feltételrendszer kialakításában, működtetésében, elemzi, hasznosítja az abból nyert információkat.
Megbízója vagy munkaadója felhatalmazása alapján a rendszeresen ismétlődő feladatokhoz és ügyletekhez kapcsolódó adókötelezettségek és jogok érvényesítésében, ellenőrzésében közreműködik. Az adóhatóságok előtti eljárásokban képviseletet lát el.

Az adótanácsadói tevékenységek, szolgáltatások közé tartozik minden tevékenység, szolgáltatás, amelyet az adótanácsadó a rá vonatkozó jogszabályok alapján elláthat, így különösen:
- a költségvetési kapcsolatokhoz tartozó bevallások készítése és ellenőrzése,
- a bevallásokhoz kapcsolódó számviteli feltételrendszer ellenőrzése,
- a vállalkozások, egyéb jogi és nem jogi személyek alakulásával, átalakulásával, működésével, megszűnésével kapcsolatos adótanácsadás,
- a vállalkozás egészére vagy egyes részterületére, ügyleteire irányuló ellenőrzési, adótervezési feladatok végzése,
- a pénzügyi szervezeti egységek munkájának megtervezése, megszervezése, irányítása és ellenőrzése,
- megbízás alapján költségvetési kapcsolatokat érintő adóigazgatási eljárásban való képviselet ellátása,
- adótanácsadói vélemények készítése, ellenjegyzése,
- feltételes adómegállapítási kérelmek készítése, ellenőrzése, jellemzően belföldi ügyletek vonatkozásában,
- szokásos piaci ár nyilvántartás készítése ellenjegyzése, jellemzően belföldi ügyletek vonatkozásában,
- felügyeleti intézkedési kérelem készítése, ellenőrzése, jellemzően belföldi ügyletek vonatkozásában.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:
- ellátni az adótanácsadási feladatokat, alkalmazni a tevékenység gyakorlására vonatkozó jogszabályokat
- értelmezni az általa ellátott ügyekre vonatkozó jogi minősítéseket, bonyolultabb esetekben megfogalmazni a szakmai, jogi és más tanácsadóknak szóló kérdéseket, ezekkel a tanácsadókkal együttműködni
- alkalmazni a közigazgatási eljárási szabályokat
- önállóan értelmezni és követni az új adójogi eljárási normákat, nyomon követni a hatósági iránymutatásokat és a hatósági gyakorlat változásait
- tájékoztatni megbízóját a kötelezettségek jogszerű teljesítéséről, a jogok érvényesítésének lehetőségeiről
- a gyakorlatban visszatérően előforduló típuseseteket, szakmai iránymutatásokban tárgyalt eseteket illetően külső segítség nélkül teljes körűen átlátni az adókötelezettségeket, tanácsot adni a követendő magatartást illetően, segítséget nyújtani a döntéshozatalhoz
- ellenőrizni és felügyelni az adókötelezettségek teljesítését, képviselni a megbízót a feladatköréhez kapcsolódó ellenőrzési eljárások során, ismerni az ellenőrzés módszereit és menetét, tájékoztatást adni a feladatköréhez kapcsolódó ellenőrzés lehetséges jogkövetkezményeiről, a jellemző hatósági és bírósági gyakorlatról, valamint a jogorvoslati lehetőségekről. Munkája során alkalmazni a hazai és az Európai Uniós tagállamokat érintő adójogot, a nemzetközi adózás alapvető szabályait, és mindezek jogi környezetét
- tájékoztatást adni a külföldieket érintő hazai adózási szabályokról, illetve a külföldiek magyarországi és magyarok külföldi munkavállalásával kapcsolatos adózási kérdésekről
- értelmezni és alkalmazni a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményeket és más, a külföldi illetőségű adózók hazai adókötelezettségét érintő szabályokat
- megszervezni az adótanácsadói tevékenységet, adótanácsadó szervezeten belül részt venni az ésszerű tanácsadói munkamegosztás kialakításában
- felhasználni munkájában a vállalkozások mérlegének, eredmény-kimutatásának, kiegészítő mellékletének és az üzleti jelentésének egyes elemeiről és tartalmáról rendelkezésre álló információkat,
- az eszközök és források értékelésére vonatkozó számviteli előírások ismeretében feltárni, kiemelni, értékelni az adózási összefüggéseket. Tevékenysége során szóban és írásban eredményesen kommunikálni környezetével, megbízóival, hatósági szakemberekkel és más tanácsadókkal
- költségvetési kapcsolatok ellenőrzésére jogosult szervezet alkalmazottjaként ellenőrizni az adókötelezettségek, támogatás-felhasználások jogszerűségét
A cookie-k segítenek minket a szolgáltatásnyújtásban. Szolgáltatásaink használatával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk. További információ