Számviteli szabályzatok aktualizálása 2017
Szakmai előadás, Budapest 13. kerület

1135 Budapest, Mór u. 2-4.
Kezdő időpont
2017.03.02. 9:00
Helyszín
1135 Budapest 13. kerület, Mór u. 2-4.
Képzés hossza
9:00-13:00

Előadó: Bihari Ágnes (okleveles könyvvizsgáló)

Az előadás tervezett tematikája:

Jogszabályi háttér, mi a számviteli politika, mi a szabályozás lényege.
Szabályzat készítési kötelezettség – milyen szabályzatokat kell készíteni.
A számviteli politikával szemben támasztott követelmények.
A számviteli szabályzatok megsértésével kapcsolatos felelősség az Art. és a Btk. szabályai szerint.

1./ Szabályzat készítés a gyakorlatban
• Ki felel a számviteli politika elkészítéséért és módosításáért, a szabályzatkészítés és módosítás határideje
• Mintaszabályzatok és azok adaptálása
• Szabályzatok alkalmazása

2./ Számviteli politika
• Döntések a beszámolási kötelezettséggel kapcsolatosban:
a beszámoló formája, a beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok, a könyvvezetés módja, elkészítésével kapcsolatos határidők,
• Az eszközök és források besorolására és értékelésére vonatkozó döntések:
az eszközök és források besorolásának szempontjai, a bekerülési érték, az értékcsökkenés és az értékvesztés, a külföldi pénzértékre vonatkozó elszámolások, az értékhelyesbítésre vonatkozó döntések,
• Az aktív és passzív időbeli elhatárolásokra vonatkozó döntések
• Céltartalék képzésre vonatkozó döntések
• Döntések a költségelszámolás módszerével kapcsolatban
• Minősítést igénylő döntések a számviteli elszámolás szempontjából:
az ellenőrzés során feltárt hibák minősítése, kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások összeghatáráról döntés,
• A gazdasági események könyvelési határideje

3./ Pénzkezelési szabályzat
• A pénzkezelés területei, általános szabályai
• Pénzforgalom rendje, a pénzforgalom személyi és tárgyi feltétele
• A pénzkezelés nyilvántartási és bizonylatolási szabályai (szigorú számadású nyomtatványok)
• A készpénz állományt érintő pénzmozgások, különös tekintettel az adózás rendjében szereplő készpénzfizetés korlátozására
• A pénzkészlet maximális mértéke
• Elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása
• Pénz szállítás és őrzése
• A gazdálkodó nevére szóló bankkártya használata
• Pénztárellenőrzés

4./ Értékelési szabályzat

• Értékelés általános szabályai
• Eszközök értékelése (bekerülési érték, értékcsökkenés, értékvesztés, értékhelyesbítés)
• Befektetett pénzügyi eszközök értékelése
• Forgóeszközök értékelése
• Források értékelése (saját tőke, kötelezettségek)

5./ Leltározási szabályzat

• Leltározás általános szabályai
• Leltározás előkészítése, megszervezése, végrehajtása, ellenőrzése
• Leltározás bizonylatai
• Eszközök és források leltározása
• Értékelési szabályok
• Leltárkülönbözetek megállapítása és rendezése

6./ Selejtezési szabályzat
• A selejtezés tudnivalói
• A felesleges vagyontárgyak feltárása, hasznosítása
• Selejtezési eljárás
• A hasznosítás és selejtezés elszámolása

7./ Az önköltségszámítás rendjére vonatkozó szabályzat
• Az önköltségszámítás tárgya, célja és feladata, tárgya
• A költségtényezők tartalma
• Az önköltség elszámolása
• Mentesülés
A cookie-k segítenek minket a szolgáltatásnyújtásban. Szolgáltatásaink használatával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk. További információ