2016. évi költségvetési beszámoló készítése, zárlati feladatok
Szakmai előadás, Budapest 13. kerület

1135 Budapest, Mór u. 2-4.
Kezdő időpont
2017.02.23. 9:00
Helyszín
1135 Budapest 13. kerület, Mór u. 2-4.
A konyvelok.hu tagjainak nyújtott kedvezmény
16084
Képzés hossza
9:00-15:30

Előadó: Lilliné Fecz Ilidkó
1. Az államháztartási számvitel tárgyévi fontosabb változásai az év végi teendőkhöz kapcsolódóan - a 4/2014. Korm. rendelet, a 38/2013. NGM rendelet év végi 2016. évre vonatkozó változásai miatti értékelési, könyvelési teendők teendők
2. Beszámoló előkészítésének feladatai
• leltározás
• bekerülési érték meghatározása
• értékelés feladatai, helyes könyvelése
o terv szerinti értékcsökkenés
o terven felüli értékcsökkenés
o értékhelyesbítés
o értékvesztés
o követelések, kötelezettségek elismerése, elismertetése
o függő követelések, kötelezettségek
o behajthatatlan követelések
o elengedett követelések, kötelezettségek
o elévült követelések, kötelezettségek
o devizás év végi értékelés végrehajtása
• havi, negyedéves, éves zárlat feladatai
• 2017-ben érkező számlák, egyéb tételek figyelembe vétele
• értékvesztéses követelések pénzügyi rendezésének kezelése
o egyedi értékvesztéses követeléseknél
o egyszerűsített értékelés alá tartozó követeléseknél
• 36. számlacsoport év végi rendezése
• áfa elszámolás rejtelmei
• időbeli elhatárolások megítélése
• hibák javításának sajátosságai
3. A költségvetési jelentés összeállítása – példákon keresztül
• előirányzatok egyeztetés
• előirányzat, kötelezettségvállalás, kiadás összhangja
• előirányzat, követelés, bevétel összhangja
• adminisztrációs hibák kezelése
• véglegessé vált túlfizetésekhez kapcsolódó átvezetések
• az év végi részletesebb bontás adatainak összeállítása
• személyi juttatások elszámolásának neuralgikus pontjai évközben és év végén
• nettó finanszírozás problémái
• helyi adó, egyéb közhatalmi bevételek túlfizetés 2016. évi kezelése
• megosztott közhatalmi bevételek kezelése
• a forgatási értékpapírok forgalmának megjelenítése
• hibák javítása, kiemelten a költségvetési jelentéshez kapcsolódóan
• EU-s támogatások elszámolása
o támogatási előleg, szállítói finanszírozás, utófinanszírozás
• hibák javítása, kiemelten a költségvetési jelentéshez kapcsolódóan
• túlfizetések kezelése a követeléseknél és kötelezettségeknél
• finanszírozási bevételek és kiadások elszámolása
• napi likvidhitel megjelenése
• betét elhelyezés elszámolásának változása
4. Maradványkimutatás összeállítása – példákon keresztül
• költségvetési maradvány
• vállalkozási maradvány
• befizetési kötelezettség kezelése központi és önkormányzati körben
• az elszámoltathatóság problémai az új sémához kapcsolódóan
• bevételi lemaradás, kiadási túllépés megjelenése
• az átfutó bevételek és kiadások hatása a költségvetési és a vállalkozási maradvány összegére és a kötelezettségvállalással terhelt maradványra
• irányító szerv kapcsolódó szükséges adatkérési igény lehetőségei
• túl-, illetve alulfinanszírozás kezelése önkormányzati körben
• negatív maradvány kezelése
• előző évi maradvány megállapítási problémák kezelésének lehtőségei
5. Pénzeszközök egyeztetése
6. Mérleg összeállítása – példákon keresztül
• mérlegkészítés időpontja és hatásai a mérlegsorok elszámolására
• mérlegsoronként a legfontosabb teendők
• immateriális javak, tárgyi eszközök évközi és év végi rendezése
• kisértékű tárgyi eszközök sajátosságai
• befektetett pénzügyi eszközök, értékpapírok elszámolásának változása
• készletek elszámolásának kérdései
• pénzeszközök mérlegértékének sajátosságai
• évben esedékes, és éven túl esedékes követelések, illetve kötelezettségek mérlegértéke, besorolása, elszámolása, kapcsolata a költségvetési jelentéssel
• saját tőke elemeinek változása 2016-ban
• időbeli elhatárolások elszámolása és megjelenítése
• a jelentős összegű és nem jelentős összegű hibák szerepeltetése, elszámolása
7. A kiegészítő melléklet pénzügyi számvitelhez kapcsolódó adattábláinak tartalma, összefüggései a mérleggel
• immateriális javak, tárgyi eszközök alakulása
• értékvesztés alakulása
• kiegészítő adatok
8. Költségkimutatás összeállítása– várhatóan megszűntetésre, kerül,
• ha mégis beszámoló rész marad példákon keresztül összeállítása
9. Eredménykimutatás összeállítása– példákon keresztül
• év végi visszamenőleges módosítások hatása
• e/bevételek és költségvetési bevételek eltérésének okai
• költségek és kiadások eltérésének lehetséges okai
• anyagok!, áruk, átsorolt készletek értékesítésének megjelenítése
• év végi illetményelszámolás hatása
• tevékenység e/bevételei és az időbeli elhatárolás
• pénzügyi műveletek eredmény jellemző tételei
• rendkívüli eredmény megszüntetése miatti figyelendő teendők és az időbeli elhatárolás
• a jelentős összegű és nem jelentős összegű hibák szerepeltetése, elszámolása, dokumentálása
• MSZE meghatározása, egyenlegének tartalma
10. A kiegészítő melléklet költségvetési számvitelhez kapcsolódó adattábláinak tartalma
11. A beszámoló adattáblái közötti összefüggések
12. A beszámoló szöveges értékelése
13. A beszámoló ellenőrzése
14. A vagyonkimutatás összeállítása
15. A zárszámadási rendelet sajátosságai
16. Konzultáció
A cookie-k segítenek minket a szolgáltatásnyújtásban. Szolgáltatásaink használatával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk. További információ