Általános Szerződési Feltételek

(Megjegyzés: a regisztrációval és szolgáltatási díjjal kapcsolatos tájékoztató a Regisztráció linkre kattintva tekinthető meg.)

1. Bevezetés

A Könyvelők.hu független könyvelési ajánlatközvetítő szolgáltatás, mely a számviteli szolgáltatók (a szolgáltatásra előfizető szakemberek, a továbbiakban: Könyvelők) és a szolgáltatásokat keresők, a továbbiakban: Keresők) számára a www.konyvelok.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldalon) keresztül érhető el. A Könyvelők.hu a 2001-ben Könyvel.NET néven alapított szolgáltatás névváltozás révén létrejött jogutódja. A szolgáltatásnak helyet adó internetes portált a Eco Media Online Bt. (a továbbiakban: Üzemeltető) üzemelteti.

Az üzemeltető vállalkozási adatai:

Szolgáltató neve: Eco Media Online Bt.
Szolgáltató márkaneve: Konyvelok.hu
Székhely: 1046 Budapest, Kinizsi u. 7.
Adószám: 24384874-1-41
Cégjegyzékszám: 01-06-786927
Email: info@konyvelok.hu

Bankszámla száma: 11707031-20001742
IBAN: HU59117070312000174200000000
SWIFT: OTPV-HU-HB

A jelen általános szerződési feltételek (Általános Szerződési Feltételek) elválaszthatatlan részét képezi a Weboldalon közzétett és az oldal használatával, illetve a regisztrációval elfogadott Jogi nyilatkozat, melyre tekintettel a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Jogi nyilatkozat rendelkezései az irányadók.

Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezik arról, hogy a Weboldalon hitelesített regisztrációval rendelkező Könyvelők és Keresők regisztrációjukat hogyan aktiválhatják, azaz véglegesíthetik és a Weboldal ajánlat közvetítés szolgáltatás igénybevételének feltételeiről, az előfizetés fejében igénybe vehető szolgáltatások tartalmáról.

Az Általános Szerződési Feltételek elfogadásának módja a szolgáltatást igénybevevő Könyvelők számára a regisztráció, illetve a szolgáltatásra való előfizetés, míg a könyvelési szolgáltatásokat kereső Keresők számára az ajánlatkérés. A Weboldalra látogató és a szolgáltatásokat igénybe vevő Könyvelők és Keresők a regisztrációval, illetve a szolgáltatásokra való előfizetéssel tudomásul veszik és elfogadják az alábbi szerződési feltételeket.

Az Általános Szerződési Feltételek távollévő felek között, elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül. Az Általános Szerződési Feltételek nem minősül írásbelinek, azt a Szolgáltató nem iktatja, az utóbb nem hozzáférhető. A szerződéskötés nyelve magyar.

2. Regisztrációs szolgáltatás tartalma

Szaknévsor

A regisztrációs szolgáltatás keretein belül az Üzemeltető vállalja, a regisztrációt véglegesítő Könyvelők által a Regisztráció és Adatmódosítás menüpontban megadott adatok (adatlapok) naprakész megjelenítését a Weboldalon elérhető szaknévsorban. A szaknévsor egy adatbázis, mely regisztrált Könyvelők nyilvános adatait tartalmazza. A szaknévsor a regisztrált, de a szolgáltatási szerződést nem meghosszabbító, ALAP szolgáltatáscsomagot igénybe vevő, de a szolgáltatásokat le sem mondó Könyvelők nyilvános adatait is tartalmazhatja (kevesebb adattal).

A szaknévsorban AKTÍV tagságot igénylő Könyvelők adatlapjuk segítségével jelennek meg. A Könyvelők által megadott adatoktól függően az adatlapon megjelennek a kapcsolatfelvételhez szükséges adatok (név, iroda neve, cím, postafiók, telefon, mobilszám, fax) és a szakmai adatok (szakterületek, referenciák, hivatkozások, munkamódszerek), valamint a díjkalkulátorban megjelenő árak képzéséhez szükséges díjak, illetve fénykép vagy logó tölthető fel. Az ALAP szolgáltatáscsomagot igénylő előfizető Könyvelők kapcsolatfelvételi adatai korlátozottan jelennek meg.

Az adatlap adatai az Adatmódosítás menüpont alatt bármikor módosíthatók, törölhetők.

Ajánlatkérések fogadása

Az AKTÍV szolgáltatásokra előfizető Könyvelők mindazon ajánlatkérésekről értesülnek email útján, amelyek megfelelnek az adatlap beállításainak és a maguk által megadott feltételeknek, valamint az ajánlatkérő Keresők igényeinek. A Könyvelők megadhatják, hogy milyen paraméterekkel kívánnak ajánlatkéréseket fogadni. Az aktuális ajánlatkérések a Könyvelési munkák menüpontban is nyomon követhetőek.

Az ajánlatkérés megjelenése a Keresők által megadott ajánlatküldési határidőkor lejár, az ajánlatkérő Keresők azonban az ajánlatkérést hamarabb is lezárhatják. Az ajánlatkérés lezárását illetve határidejének lejártát követően ajánlat nem küldhető.

Az ajánlatkérésről az ALAP szolgáltatáscsomagban is értesülhetnek a Könyvelők, azonban a Kereső kapcsolatfelvételi adatait csak az AKTÍV előfizetők tekintheti meg, illetve ajánlatküldésre is csak az AKTÍV Könyvelőknek van lehetősége.

Az előfizetési és meghosszabbítási, megújítási díjait és a csomagban foglalt szolgáltatásokat a Regisztráció menüpont tartalmazza.

A Felhasználók regisztrációja az alábbi lépésekből áll:

Könyvelői Jelentkezés - A regisztrációs adatlap kitöltése: A regisztráció során a jelentkező Könyvelő adatainak, elérhetőségeinek és bejelentkezési adatainak megadása szükséges. A sikeres jelentkezést követően a regisztrációs adatlapon megadott email címre automatikus email üzenetben megkapja a Könyvelő a regisztráció további lépéseinek leírását, vagyis a regisztráció megerősítéséhez, hitelesítéséhez és a regisztrációs díj teljesítéséhez szükséges információkat.

Regisztráció megerősítése: Az automatikus email üzenetben elhelyezett hivatkozásra való kattintással a regisztráció megerősítésre kerül, ennek sikerességéről a Könyvelők a Weboldalon keresztül tájékoztatást kapnak.

Szolgáltatási díj teljesítése, a regisztráció aktiválása: A regisztrációval rendelkező, AKTÍV szolgáltatáscsomagot választó Könyvelők az előfizetési díj pénzügyi teljesítését követően fejezik be a regisztrációs folyamatot. A regisztrációs díj sikeres pénzügyi teljesítésének visszaigazolása a regisztráció aktiválása. Az ALAP szolgáltatáscsomag választása esetén előfizetési díjat nem kell fizetnie a Könyvelőknek. Ez utóbbi esetben a regisztráció 30 naponkénti megerősítése szükséges, amely egy online nyilatkozat formájában (egy linkre kattintással) történik meg. A nyilatkozat a megadott adatok valódiságának igazolását szolgálja.

3. Ajánlat közvetítés szolgáltatás tartalma

Az Ajánlat közvetítés szolgáltatás keretein belül az AKTÍV (előfizető) Könyvelők az ajánlatkérésekre választ (Ajánlatot) küldhetnek a Weboldal felületen keresztül.

Ajánlat küldése

Az aktivált regisztrációval és előfizetéssel rendelkező Könyvelők az ajánlatkérésekre választ (Ajánlatot) küldhetnek az előfizetés érvényességi ideje alatt. Az elküldött Ajánlat feladását az Üzemeltető egy automatikus visszaigazoló levéllel visszaigazolja a Könyvelők email címére. A feladott Ajánlatok az Ajánlataim menüpont alatt érhetőek el.

Az Ajánlat mellett az Ajánlatot adó Könyvelők adatlapjain is megjelenő adatok (kivonatosan) is továbbításra kerülnek az ajánlatkérő Kereső részére. Ajánlatnak minősül a Weboldalon keresztül adott első válasz, annak tartalmától függetlenül.

Ajánlatküldést követő belső kommunikáció

Az ajánlatkérő Keresők és az arra előfizetés alapján Ajánlatot adó Könyvelők egymásnak további üzenetet (megjegyzés, kiegészítés) küldhetnek, Az Üzemeltető emailes értesítést küld a Könyvelők és Keresők részére, amennyiben üzenetet kaptak az Ajánlattal kapcsolatban. Az Üzemeltető az ajánlatkérőnek küldött üzenet feladásáról visszaigazolást küld email útján.

4. A díjkalkulátor és a térképes kereső szolgáltatás tartalma

Üzemeltető lehetőséget biztosít az AKTÍV Könyvelők számára arra, hogy az szolgáltatásaiknak díjtételeit megadva tájékoztató jellegű árkalkulációt bocsáthassanak az érdeklődő Keresők rendelkezésére. A Könyvelőknek jogában áll, de nem kötelezettségük, hogy a Weboldalon saját fiókjukba belépve feltöltsék adatokkal a Díjkalkulátor oldalt, megadva, hogy bizonyos munkafolyamatokat milyen díjtételeket alapul véve végeznek. A megadott adatok segítségével a Könyvelők szoftveres előkalkulációt készíthetnek a Keresőknek és az ajánlatkérőknek, érdeklődőknek arról, hogy az adott Könyvelő milyen díjon vállalna bizonyos számviteli szolgáltatásokat. Az így kalkulált díj nem minősül ajánlattételnek és nem kötelező érvényű sem az ajánlatkérőre, sem a Könyvelőkre nézve. Ezen túlmenően Könyvelők és Üzemeltető fenntartja a jogot a kalkulációkor felmerülő tévedésre, szoftverhibára vagy más okból hibás számításra visszavezethető hibás ár visszavonására.

A Könyvelők megadott elérhetőségét a Weboldal címlapján térképen is megtekinthetik a Keresők. Sem a Könyvelők, sem az Üzemeltető nem vállal felelősséget a térkép pontosságáért, a jelölők helyzetének helyességéért és a térkép egyéb (pl. navigáció), rajtuk kívül álló szolgáltatásaiért.

5. A regisztrációs és az előfizetéses szolgáltatás megrendelésének technikai lépései

5.1. Megrendelés és fizetés

A Regisztráció és a szolgáltatások megrendelésére a Könyvelők számára a Weboldalon történt bejelentkezést követően, az Előfizetés menüpontban van lehetőség. Az AKTÍV csomag választása esetén a szolgáltatások díjkötelesek, míg az ALAP csomag választása esetén ingyenesek. A megrendelés során a Könyvelők kiválasztják a fizetési módot, mely lehet banki átutalás, bankkártyás fizetés, PayPal, illetve készpénzzel OTP bankfiókban történő befizetés vagy belföldi postai utalvány használata, majd végrehajtják a fizetést. A fizetendő összeg az Előfizetés menüpontban folyamatosan elérhető. Az Üzemeltető a nem lejárt előfizetések meghosszabbítása esetén kedvezményes előfizetési díj fizetését ajánlhatja fel. Az előfizetéssel a Könyvelők egyben nyilatkoznak az Általános Szerződési Feltételek elfogadásáról is. Az előfizetési csomag változtatási igényét a Könyvelők a Szolgáltatónak küldött e-mailben jelezhetik.

5.2. A szolgáltatás aktiválása

Az előfizetések Üzemteltető általi aktiválása a megrendelő Könyvelők sikeres pénzügyi teljesítésének visszaigazolása. Amennyiben a Könyvelő a bankkártyás vagy PayPallal történő fizetési módot választotta, a fizetést követően a bank által küldött sikeres terhelést igazoló értesítés után azonnal, automatikusan aktiválódik adott Könyvelő szolgáltatáscsomagja.

Amennyiben a Könyvelő átutalásos vagy OTP bankfiókban történő, esetleg postani utalványon való fizetési módot választ, a szolgáltatások aktiválása akkor történik meg, amikor az Üzemeltető a jóváírás tényét saját számláján igazolva látja. Ebben az esetben az aktiválást az Üzemeltető végzi el. Az aktiválásról (vagyis a fizetés visszaigazolásáról) a Könyvelő email üzenetben értesítést kap.

5.3. Elállás a rendeléstől

Megrendelésétől a Könyvelő a fizetés elvégzéséig indokolás nélkül elállhat. A fizetés elvégzésével, egyúttal a szolgáltatáscsomag aktiválásával azonban a Könyvelő megkezdi az Weboldal szolgáltatásának igénybevételét, melyre tekintettel elállásra nincs lehetőség. A szerződés a regisztráció törlésével azonban bármikor megszüntethető. A regisztráció törlése az Üzemeltetőnek küldött e-mail üzenetben kezdeményezhető. A regisztráció törléséről az Üzemeltető tájékoztató emailt küld. A regisztrációt követő 8 napon belüli felmondás esetén Üzemeltető visszatéríti az esetlegesen befizetett szolgáltatási díj teljes összegét a Könyvelőnek.

5.4. Szolgáltatói felmondás

A Weboldal felelős Felhasználóhoz köti a szolgáltatását. Megrendelést az Üzemeltető jogosult nem elfogadni. Ha a szolgáltatási díj megfizetése már megtörtént, akkor annak időarányos összegét visszatéríti Megrendelőnek. Üzemeltető megrendelői szerződésszegést és ettől eltérő indokot is megnevezhet a felmondásra, de indoklási kötelezettsége nincs. A regisztráció törléséről a Üzemeltető tájékoztató e-mailt küld. A törölt regisztrációhoz kapcsolódó adatok a törléssel egy időben törlődnek.

6. A szolgáltatáscsomagok érvényessége

A szolgáltatáscsomagokhoz tartozó érvényességet az Adatmódosítás menüpont tartalmazza. A megrendelt AKTÍV szolgáltatások az aktiválás időpontjától érvényesek. Az előfizetési csomag addig érvényes, amíg lehetőséget biztosít az adatlap megjelenésére és ajánlat adására. Az ALAP szolgáltatások érvényessége nem szűnik meg, azonban a Könyvelőknek minden 30 napban egy alkalommal meg kell erősíteniük profiljukat, amelyre egyetlen kattintással lehetőségük van. A megerősítéskor egyben nyilatkoznak, hogy megadott adataik a valóságnak megfelelnek. Megerősítés hiányában az adatlap 7 nap múltán már nem jelenik meg, azonban a későbbiekben bármikor újra aktiválható.

Az érvényesség a regisztráció törlésekor automatikusan megszűnik. A Regisztrációs szolgáltatás biztosítására tekintettel az előfizető Könyvelő nem jogosult a regisztrációs díjat visszakövetelni az Üzemeltetőtől sem részben, sem egészben (még arra hivatkozva sem, hogy érvényességi ideje alatt a regisztráció törlését kérte, vagy az Üzemeltető a szerződés megszegése miatt törlésére kényszerült). A megjelenés és az ajánlatadás lehetőségének biztosítására tekintettel a Könyvelő nem jogosult az előfizetési díjat visszakövetelni a Weboldal üzemeltetőjétől arra hivatkozva, hogy nem használta a szolgáltatásokat az előfizetési csomag érvényességi ideje alatt.

Az ALAP szolgáltatáscsomag ideje alatt az AKTÍV szolgáltatásokra bármikor előfizethet a Könyvelő. Az AKTÍV csomag lejárta után a Könyvelő a következő előfizetéséig az ALAP csomag szerinti szolgáltatásokat veheti igénybe.

7. A számlázásról

A szolgáltatásokat megrendelő és a pénzügyi teljesítésről gondoskodó Könyvelők részére Üzemeltető utólag, a fizetést követően elektronikus számlát állít ki. A számla a világháló szolgáltatást nyújtó, rendszerhasználati (vagy tranzakciós) díjról kerül kiállításra a pénzügyi teljesítést követő 15 napon belül. Az így kiállított számla hiteles, a NAV által előírt formátumban kerül kibocsátásra. A Könyvelő megrendelésével hozzájárul ahhoz, hogy Üzemeltető számára elektronikus számlát (e-számlát) küldjön és vállalja annak befogadását. Az elektronikus számlát Üzemeltető e-mailben küldi meg a Megrendelőnek a számla kiállításától számított 3 munkanapon belül. Az elektronikusan kiállított számla egy PDF számlaképhez csatolt hiteles xml-formátumú file. Az elektronikus számla megőrzéséről a kiállító fél és a befogadó fél is gondoskodik. Üzemeltető fenntartja magának a jogot a számlák hagyományos postai úton történő továbbítására is, ebben az esetben a számla kiállításától számított 15 napon belül kerül a számla postázásra a számlázási címre.

8. Panaszkezelés

A Könyvelő a Weboldallal, a Weboldal tevékenységével kapcsolatos panaszát az Üzemeltető fent megadott postai címén érvényesítheti. Lehetőség van elektronikus levél útján (info@media-online.hu) illetve a weboldalon elérhető üzenetküldő űrlap kitöltésével és elküldésével is üzenetet küldeni az Üzemeltetőnek.

Az Üzemeltető a beérkezéstől számított 10 napon belül, de lehetőség szerint késedelem nélkül, azonnal kivizsgálja és megválaszolja a panaszt.

9. Általános Szerződési Feltételek módosítása

Az Üzemeltető jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a legközelebbi szolgáltatás-megrendelés alkalmával válnak hatályossá a Könyvelőkkel szemben, erről azonban Üzemeltető tájékoztatni köteles a Könyvelőket.

10. Jogvita

A jelen Megállapodással vagy a Weboldal szolgáltatásaival kapcsolatos bárminemű jogvitát a felek békés úton próbálnak meg rendezni. Ennek sikertelensége esetére hatáskörtől függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

11. Adattovábbítási nyilatkozat

Elfogadom, hogy a Eco Media Online Bt. (1046 Budapest, Kinizsi utca 7.) által a konyvelok.hu, felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a OTP Mobil Kft. (http://www.simple.hu), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.
Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Fizetési tájékoztatató

Budapest, 2022. augusztus 22.

A cookie-k segítenek minket a szolgáltatásnyújtásban. Szolgáltatásaink használatával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk. További információ